PhD-fórum

A kutatómunka öröme, a viszonylag szabad munkarend és nem mellesleg a Dr. előtag használatának lehetősége a legtehetségesebb hallgatók számára vonzóvá teszik a doktori képzést, a doktori fokozat megszerzését. Hogy ne álinformációkon, folyosói pletykákon keresztül tájékozódjanak az érdeklődők, a Kar vezetése a doktori képzésről szóló tájékoztató fórumot szervezett november 30-án, csütörtökön. A késő délutáni eseményen Dr. Kovács Ádám dékánhelyettes tájékoztatója mellett egy, már PhD fokozattal rendelkező óraadó és három, jelenleg is doktori tanulmányokat folytató hallgató tapasztalatait hallgathatta meg a kb. 25 érdeklődő.

Dékánhelyettes úr hangsúlyozta, hogy komoly, érett és alapos döntést követően célszerű beiratkozni a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskolába, hiszen ez újabb négy év tanulást, kutatást, új területeken való elmélyülést jelent. A doktori iskolának három alprogramja és ezeken belül három-három részprogramja van, amely összhangban van a Kar 10 tanszékével, ugyanis az Áramlástan és a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékek közös részprogramot visznek. A képzés időtartama 4 év, amelyet a két év után leteendő komplex vizsga felez meg: az első, képzési-kutatási szakaszt több kontaktóra jellemez, míg a második, kutatási-disszertációs szakasz jobbára a kutatásról és az értekezés megírásáról szól.

A felvételi eljárásról megtudhattuk, hogy egy évben két jelentkezési időszak van: december-januárban és május-júniusban. A felvételi pontszámok nagyobb részben az alap- és mesterképzésen elért görgetett átlagokból, kisebb részben a plusztevékenységekből (TDK, demonstrátorkodás, publikációk, nyelvvizsga), valamint egy felvételi elbeszélgetésből állnak össze. A doktori képzés alatti jövedelmet állami vagy céges ösztöndíj, illetve tanszéki vagy céges finanszírozás biztosítja. Az állami ösztöndíjasok az első két évben havi nettó 140 ezer forint támogatásban részesülnek, míg a második két évben ez 180 ezer forintra nő. Fontos azonban, hogy ez az összeg kiegészíthető többlet oktatási tevékenység után járó óradíjjal, valamint tanszéki projektekből való részesedéssel.

A rendezvény második részében dr. Bene József, a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék óraadója, mint végzett doktor osztotta meg tapasztalatait. Ő főállásban az iparban helyezkedett el, a legnagyobb fékrendszerekkel foglalkozó német érdekeltségű vállalat budapesti telephelyén szoftvereket fejleszt. Hangsúlyozta, hogy fokozattal rendelkező szakembernek csak olyan vállalatnál célszerű elhelyezkedni, ahol komoly kutatások és fejlesztések folynak, különben nem térül meg a befektetett munka. Doktori fokozattal az iparba kikerülve pár év gyakorlati tapasztalati hátránnyal rendelkezik az ember azokkal szemben, akik a mesterdiploma után helyezkedtek el, azonban a PhD-soknak sokkal meredekebben emelkedik az időben a fizetése.

Zárásul a doktori iskola három különböző évfolyamáról hallgathattunk meg egy-egy doktoranduszt, akik motivációikról és tapasztalataikról beszéltek. Az első évfolyamról Litauszki Katalin, a Polimertechnika Tanszékről azt említette motivációként, hogy 3,5 év iparban eltöltött idő után megtorpant, és jobban meg szerette volna ismerni az egyes jelenségek hátterét, amelyre egy piaci szereplőnél, ahol fontos határidők és projektek vannak, nincs lehetősége. Gróza Márton a Gép- és Terméktervezés Tanszék második évfolyamos doktorandusza elmondta, hogy a katedra másik oldalán az Egyetem egy teljesen új oldalával ismerkedhet meg az ember. Hajdu Dávid harmadéves doktorandusz, aki a Műszaki Mechanikai Tanszéken folytatja kutatásait szerszámgéprezgések területén, a kutatói szabadságot és a konferenciákon való részvételt emelte ki mint hajtóerőt.

A fórum megszervezéséért köszönet a Kar vezetésének. Jó lehetőséget nyújtottak arra, hogy a doktori képzés után érdeklődők első kézből kapjanak információt a fokozat megszerzésének módjáról és a doktoranduszi életről.

További fontos információk a https://www.gpk.bme.hu/PhD/ weboldalon találhatóak. Szakmai jellegű kérdésekkel Dr. Kovács Ádám dékánhelyetteshez lehet fordulni az adamo@mm.bme.hu email címen, míg adminisztratív jellegű kérdésekkel Szakács Erzsébetet kell keresni a doktori@gdh.bme.hu email címen.

 

Szólj hozzá