Jelentős változások a különeljárási díjakban

A 2016/17-es tanévben a változásoké a főszerep a BME-n, legalábbis ami szabályokat illeti. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ismertebb nevén TVSZ) szeptemberi, illetve novemberi módosítása után január 31-i hatállyal ismét módosítások léptek érvénybe, ezúttal a különeljárásokkal kapcsolatos paragrafusok kaptak új köntöst.

A változtatást a Kancellária kezdeményezte. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) már elfogadta a változtatásokat, a Szenátus még nem, de a rendelet hivatalossá vált. Az új szabályok kifejtése túl sok időt venne igénybe, ezért megpróbáljuk összegyűjteni a legfontosabbakat.
A legfontosabb módosítás talán, hogy változik bizonyos tételek kifizetési módja, vagyis lesznek olyan költségek, amelyeket előre kell a Neptunban kifizetni, továbbá egyes költségeket a hallgatónak „magának” kell kiírnia. Így például a pótpót zh-kért szükséges összeget nem árt előre felutalni a gyűjtőszámlára, mivel annak megírása előtt kell rendezni az egyébként megemelkedett, 5500 Ft-os különeljárási díjat. A vizsgák díjazásának rendszere is hasonlóképpen módosul, a szeptemberi változás után – vagyis amikor bevezették, hogy már nem az adott félévben tett vizsgaalkalmak számítanak, hanem a Hallgató tanulmányai során tett számonkérések – most aszerint történt a változtatás, hogy szintén a vizsgázás előtt kell kifizetni a harmadik vagy további vizsgaalkalmat egy adott tárgyból. Az utolsó fontosabb „előre fizetős” tétel a tantárgyak utólagos felvételéért, vagy leadásáért fizetett 5500 Ft/kurzus térítési díj, amit a kérvény leadása után 1 órával már fizetni kell. Utóbbi rendszere ugyan nem változott, de az ára jócskán megemelkedett a korábbi, 1200 Ft/tárgyhoz képest.
Következzenek az utólag fizetendő, mégis rossz kifejezéssel élve, a „legnépszerűbb” költségekkel kapcsolatos, helyenként talán drasztikusnak mondható változások. A házi feladat utólagos leadásáért mostantól az eddig 1800 helyett 3200 forint befizetési kötelezettség illeti azokat, akik nem tartják be a megszabott határidőt. Mostantól a vizsgáról távolmaradás ára sem lesz megegyező a harmadik vagy további vizsga árával, az eddigi, már-már megszokott 4500 Ft-ról ez 5500 Ft-ra emelkedik. Legutoljára talán a legtöbbször emlegetett, tárgyújrafelvételért járó tétel maradt, mint egy hab azon a bizonyos tortán. Ennek összege mostantól 4500 Ft/kurzus, aminél fontos megemlíteni, hogy nem a tárgyak felvétele fog ennyibe kerülni, hanem azok kurzusainak újrafelvételéért kell majd ennyit befizetni. Így akik vizsgakurzusos tárgyat buktak, azok minden bizonnyal jobban fognak járni, mivel egy kurzus újrafelvételének összege kevesebb, mint a korábbi rendszerben 3 kredit újrafelvétele, ezen felül a szakdolgozat készítést újra felvevők is jobban járnak, mivel 15 kredites tantárgyról van szó, amelyért 27 ezer Ft-ot kellett korábban fizetni a nem teljesítőknek. De nézzük a másik szélsőséget! Tegyük fel, hogy valaki elbukott egy 3 kredites, előadással, gyakorlattal és laborral is rendelkező tantárgyat. Amennyiben újra felvette, ezért a régi rendszer szerint 5400-at kellett fizetnie, február 1-jétől viszont 13500 Ft a „büntetése”.
Az előbbiek alapján így elmondható, hogy bár bizonyos tételek esetén több pénz maradt a hallgatók zsebében, összességében a változások mégis inkább a drágább tételek felé tolódtak. Kérdés, hogy ez valójában mennyire motiválja a hallgatóságot, mindenesetre a Végeselem módszer alapjait mostantól nem érdemes félvállról venni, ha költségkímélő szeretne lenni az ember…
Aki szeretné mélyebben beleásni magát a témába, annak segítségül itt van pár link:
A GHK összefoglaló táblázata a különeljárási díjakról: http://ghk.ktk.bme.hu/_1617ii/tanulmanyok/KED.pdf
A KTH honlapján fellelhető összefoglalás a változásokról: http://www.kth.bme.hu/document/1752/original/egyeb_dijak_2017_osszesites_honlapra.pdf
A HSZI oldaláról letölthető a hivatalos irat szkennelt változata is az alábbi oldalon: https://hszi.bme.hu/juttatasok/szabalyzatok/hallgatok-altal-fizetendo-egyeb-dijak/

Szólj hozzá