GTK HK Tájékoztató Fórum

Csütörtökön este a Q épület Heller Farkas előadótermében a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Képviselete Tájékoztató Fórumot tartott az érdeklődők számára. A fórum témája az utóbbi héten, a kar és az egyetem vezetése között kialakult helyzet volt. Felsőoktatási koncepciók részeként megjelent az a híresztelés, hogy a GTK átkerülhet az Eötvös Loránd Tudományegyetemre.

20161027-001

GTK helyzete

Egy egyetemi kar vezető testülete a Kari Tanács, amelyet a kar vezetése (dékán, dékánhelyettesek), a dékáni hivatal vezetője, további intézetigazgatók, tanárok és a hallgatói képviselet tagjai alkotnak.

A GTK Kari Tanácsa október 22-én, szombaton egy 10 oldalas dokumentumot jutatott el az egyetem vezetésének, amelyben vázolják a kar jelenlegi, BME-n betöltött szerepét, az utóbbi időszak problémáit, nehézségeit. A jelentésből kiderül, hogy egy országosan is elismert, színvonalas képzéseket nyújtó, képzett és fiatal oktatógárdával rendelkező, a környezet ellenére is fejlődési pályán lévő szervezeti egységről van szó. Ezeket az eredményeket bár az egyetemen kívülről mindenhonnan elismerik, a BME-n nem érzik ezt a megbecsülést.

A helyzetjelentés a problémák közül elsőként az egyenlő bánásmód hiányát emelte ki. Statisztikailag kimutatható, hogy a különböző egyetemi testületekben hátrasorolás éri a kari oktatókat kitüntetési, rangsorolási és egyéb felterjesztések során. A tudományos területeken is érzékelhető a megkülönböztetés, a GTK oktatói jelen helyzetben kifejezték aggodalmukat szakmai előmenetelükkel kapcsolatban. Érdekes, hogy habár az egyetem egyik legnagyobb kara a GTK, az egyetem egyetlen vezető testületébe sem delegálhattak tagokat. Kiemelték az egyetemi vezetés nem megfelelő kommunikációját, miszerint tudatosan mindig műszaki és mérnöki kifejezéseket használnak az itt lévő egyetemi polgárokra, holott az intézmény megnevezésében is jelen van a gazdasági vonal. Emellett keveset hallani a GTK-n elért eredményekről, pl. a nagysikerű ösztöndíjprogramról. Tisztázatlan az egyetem jövőképe, hogy abban pontosan milyen szerepet szánnak karnak.  A GTK úgy érzi, hogy az egyetem vezetése jelenleg nem feltétlenül szeretné, ha tovább fejlődne a kar, inkább csak egy szerényebb, a többi karra beoktató szerepet szánnak neki. Az átoktatások csökkenésével vagy megszűnésével (ugyanis több képzés mintatervéből kerülnek ki GTK-s tárgyak) a kar további forrásoktól esik el, holott például a műszaki menedzser szakba mind a 7 másik kar is beoktat. A kar fizeti be a legtöbbet a közös költségvetésbe, amely nem feltétlenül indokolt, és a többi karhoz képest mindenképpen aránytalan. A dokumentum végén öt pontban összefoglalták kéréseiket. Kérik, hogy a GTK ne szenvedjen hátrányos megkülönböztetést, hogy a vezetés fékezze meg a más karok tantervéből való kiszorítást, hogy biztosítsák a gazdasági önállóságot, valamint vizsgálják felül a tudományos fokozatok odaítélésének rendszerét és garantálják, hogy a kar felelős vezetőinek megválasztásába kívülről nem avatkoznak bele.

20161027-004

A reakciók

A szenátus egy egyetem legfőbb döntéshozó szerve, tagjai a rektor, a rektorhelyettesek, a kancellár, a dékánok, az Egyetemi Hallgatói Képviselet delegáltjai, s még néhány személy.

A Szenátus hétfői ülésen rektor úr felterjesztésére a tanács egyhangúlag deklarálta, hogy az egyetemnek „szüksége van humán- és gazdasági ismereteket oktató és kutató szervezetre, amely egyrészt önálló szakjaival, másrészt a műszaki és természettudományi karokra történő beoktatásaival járul hozzá a magyarországi szakemberképzéshez.”. Ezután rektor úr közölte, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánjától, Andor Györgytől, bizalmatlanságra hivatkozva elveszi a dékáni jogosítványait, és azokat az intézkedés visszavonásáig magához rendeli. Ez jogilag igen furcsa helyzet elé állítja a kart, hiszen az elvesztette legitim, a Kari Tanács által megválasztott vezetőjét. Jelenleg nincs olyan személy, aki az egyetem vezetése felé el tudná látni a kar érdekképviseletét.

Kedden megjelent egy volt GTK-s dékánnak, Veress Józsefnek a rektor úrhoz címzett levele, amelyben megrendítően őszintén ír a kialakult helyzetről. Két dolgot emel ki a József Nádor-emlékérmes professzor. Az egyik, hogy a jelenlegi egyetemi csúcsvezetés nem illik bele a Bíró Péter, Michelberger Pál, Detrekői Ákos vagy Péceli Gábor nevével fémjelzett korszakokban megszokottak sorába. A másik, hogy hiányolja az egyetemi dolgozók tájékoztatását az üggyel kapcsolatosan.

Szintén kedden fogalmazott meg a GTK HK egy közleményt, amelyben elhatárolódnak a rektor úr lépésétől, tiltakoznak a dékáni jogosítványok elvétele ellen. A közlemény végén felszólítják rektor urat, hogy a hét végéig adja vissza Andor György dékán úrnak jogosítványait. Amennyiben ez nem történne meg, akkor a képviselet a hallgatóság támogatásával további lépéseket kész kezdeményezni.

A fórum

Ilyen előzmények után hívta össze a GTK HK a Tájékoztató Fórumot, amelyen csütörtökön este kb. 450 ember vett részt a Q-II előadóban, a padsorok feltöltése után a lépcsőkre is ültek, illetve az ajtókban is álltak az érdeklődő hallgatók. A fórumot Szabó Gábor, GTK HK elnök vezette. Leszögezte, hogy a médiában és az egyetemi folyosókon hallottakkal ellentétben nem az a fő kérdés, hogy a BME-n vagy az ELTE-n lesz a GTK, hanem hogy egy élhető, fejlődni képes kart sikerüljön kialakítani. Nem cél tehát a BME-ről való távozás. Szabó kérte a GTK-sokat, hogy tartózkodjanak az interneten és a különböző fórumokon az oda nem illő, mocskolódó hozzászólásoktól, amelyek nem illenek egy ilyen színvonalas egyetem és kar egyetemi polgárához. Ezután a fórumig vezető utat, állomásokat ismertette a jelenlévőkkel. Elmondta azt is, hogy a GTK tanszékvezetői panasszal fordultak az oktatási államtitkárhoz, hogy dékánjuktól megalapozatlanul vették el jogosítványait. Az interneten korábban beérkezett kérdések megválaszolása után a jelenlévők tehettek fel továbbiakat.

20161027-011
Szabó Gábor, a GTK HK elnöke

A hallgatóságban olyan kérdések sora fogalmazódott meg, amelyeket – személy szerint – nem érzek időszerűnek, mert azok az ELTE-hez való kerülés esetére vonatkoztak. Melyik egyetem fogja kiállítani a diplomát? Mi lesz a műszaki menedzser képzéssel? Melyik TVSZ fog a hallgatókra vonatkozni? Ezekre a kérdésekre természetesen ma még nem lehet pontos, határozott választ adni. Ha ez a – Szabó Gábor szavaival élve – katasztrófa bekövetkezne, azaz a GTK az Eötvösre kerülne át, akkor egy hosszú átadás-átvételi folyamat keretében lehetne tisztázni a hallgatóságban felmerült ilyen jellegű kérdéseket.

Szabó válaszaiból kiderült, hogy – véleménye szerint – még az információk nagy hányadának birtokában lévők sem tudják igazán, mi fog a helyzetből kialakulni. Célként azt tűzte ki, hogy a GTK képviselete (dékánjuk vezetésével) az egyetem csúcsvezetésével egyeztető tárgyalásokat folytasson, a kar jövőbeni helyzetének javítása és a 10 oldalas helyzetjelentésben megfogalmazott célok elérésének érdekében. Az elnök megígérte, hogy a HK ezen nehéz órákban is kiáll a hallgatóságért, „addig zenélünk, amíg el nem süllyed a hajó”.

A fórumon boncolgatták, hogy mennyire jogos Andor György felmentésének ügye. A konklúzió az lett, hogy attól, hogy a kar vezetése feltárja, megfogalmazza a problémákat, annak vezetője nem érdemli jogköreinek elvételét.

A jelenlévő hallgatóság kezdeményezte, hogy a Képviselet intézzen egy kérdést a rektor úrnak. Azt kérik, fogalmazza meg az egyetem felelős vezetője, hogy mi a terve a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karral.

Egy hozzászóló megkérdezte, hogy mit takar pontosan a HK közleményében belengetett „további lépések”. Szabó Gábor elmondta, hogy nem szeretnének sípokkal, dobokkal tüntetni, sztrájkolni, azonban ez a kifejezés jelenthet akár egy csendes, nyugodt demonstrációt is.

A fórum végén Markovics Petra egykori GTK HK alelnök, jelenlegi EHK alelnök vette át a szót. A képviselőnő válaszai érzelmektől sem voltak mentesek. Elmondta, a mérnöki karok csak irigyek a GTK sikereire, ezen kijelentése tapsot váltott ki a jelenlévő GTK-s hallgatókból.

Végezetül megköszönték, hogy a résztvevők eljöttek erre az estére, ezzel is kifejezve a kar egységét. Azt kérték, a GTK HK különböző csatornáin kövessék nyomon a fejleményeket.

(A Fórumról Bolyki Zsolt tudósított. A képeket a Wigner Jenő Fotókör bocsátotta rendelkezésünkre.)

Szólj hozzá