A Műegyetemi Sajtóklub alkotói pályázata 2013

Feltámadás – Megújulás – Újjászületés

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Képviselete (továbbiakban: EHK) és a Műegyetemi Sajtóklub öntevékeny hallgatói csoport alkotói pályázatot hirdet az Egyetem hallgatói számára.

A pályázat célja

Lehetőséget teremteni a hallgatói alkotó készség megnyilvánulására, népszerűsíteni az újságírást, a fényképezést, valamint a kari lapokat az Egyetemen.

A pályázat feltételei

Pályázaton minden olyan hallgató részt vehet, aki:

– a 2013/2014 őszi félévében aktív hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel,

– hiánytalanul kitölti és időben elküldi a pályázat mellékleteként feltüntetett Adatlapot és Nyilatkozatot,

– nem tagja a bíráló bizottságnak.

A pályázat témája

Az alkotói pályázat témaköre Feltámadás – Megújulás – Újjászületés. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a három különböző témakör. A pályázat témája, ezen témakörökön belül szabadon választható.

A pályázat kategóriái

I. kategória – Próza

Terjedelmi kötöttségek nélküli írást várunk a Feltámadás – Megújulás – Újjászületés témák valamelyikében. A beadandó pályázat lehet novella, interjú, riport, publicisztika vagy bármilyen egyéb írásmű.

II. kategória – Vers

Terjedelmi kötöttségek nélküli verset várunk a Feltámadás – Megújulás – Újjászületés témák valamelyikében.

III. kategória – Fotó

A Feltámadás – Megújulás – Újjászületés témák valamelyikébe tartozó fotókat várunk. A fotók stílusa és technikája szabadon választható. Lehet portré, csoportkép, tájkép, életkép, természeti kép, fekete-fehér vagy színes kép.

A pályázat formai követelmények

Az I. és II. kategóriára benyújtott anyagot RTF formátumban kérjük eljuttatni. A III. kategóriára benyújtott anyagot 1600*1200 pixel felbontású képként kérjük eljuttatni.

A pályázat leadása

A pályamunkák értékelését a Műegyetemi Sajtóklub felkérésére egy többtagú bíráló bizottság végzi.

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázó hiánytalanul kitöltve, e-mailben elküldi a pályázati kiíráshoz csatolt Adatlapot és Nyilatkozatot.

A pályázatokat a palyazat@sc.bme.hu e-mail címre kell elküldeni.

A pályaművek beadási határideje: 2013. szeptember 15. 23:59 .

A pályázat díjazása

A pályázatra benyújtott alkotások három kategóriában (próza, vers illetve fotó) kerülnek értékelésre. Minden kategóriában az első három helyezettet díjazzuk.

I. díj 12 000 Ft

II. díj 7 000 Ft

III. díj 5 000Ft

A Műegyetemi Sajtóklub fenntartja a jogot arra, hogy nem ad minden témában és minden kategóriában díjat.

Eredményhirdetés

A pályázat eredményét legkésőbb 2013. október 15-ig a http://musajt.bme.hu címen nyilvánosságra hozza a Műegyetemi Sajtóklub. A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük, nyereményüket pedig egy ünnepélyes díjátadáson vehetik át. A Műegyetemi Sajtóklub a pályázatra beérkező műveket a kari lapoknak megjelentetésre javasolhatja.

Budapest, 2013. június 21.

Műegyetemi Sajtóklub
Egyetemi Hallgatói Képviselet

műsajt_adatlap (1) műsajt_nyilatkozat (1) műsajt_palyazat (1)

 

 

Szólj hozzá