Új Nemzedék Jövőjéért Program

Az új nemzedékek Magyarország lehetősége, ők azok, akik a jövő vállalkozói, őstermelői, mesteremberei és döntéshozói lesznek. Ők azok, akik a Magyarországon és Európában szükséges változások erőforrásai lehetnek.  A kormány ezt az erőforrást tudatosítva, a fiatalokkal együtt alkotta meg az Új Nemzedék Jövőjéért Programot. Ez az ifjúságpolitikai keretprogram a további intézkedésekhez támpontot nyújt, és azonosítja azokat az általános célokat és eszközöket, amelyek segíthetnek mindannyiunkat abban, hogy egy olyan Magyarországban éljünk, ahol a fiatalok törődnek hazájukkal, és pontosan tudják azt is, hogy hazájuk is törődik velük.

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program megalkotása 2011 áprilisában kezdődött, amikor a Mihalovics Péter, a program koordinációjáért felelős miniszteri biztos egy munkacsoport segítségével a magyar fiatalok körében tíz kiemelten fontos és általánosan jellemző témakörben kérte ki az érintettek véleményét. Ezek a témakörök: Budapest, vidék, nők helyzete, kultúra, tehetséggondozás, karriertervezés, sport, szórakozás, családalapítás, állampolgári aktivitás. Az e témák mentén alkotott vitairatról 2011 nyarán indult társadalmi egyeztetés interneten és országjárás – a fiatalokat vonzó nyári fesztiválokon, ifjúsági rendezvények – keretében. Ennek köszönhetően több mint 300 civil és szakmai szervezet, és hallgatói önkormányzat véleménye, javaslata segítette a közös munkát, és azt, hogy olyan keretprogram szülessen, amelyet nagyon sokan magukhoz közelállónak érezhetnek. 

A többhónapos társadalmi egyeztetést követően a kormány által is elfogadott Új Nemzedék Jövőjéért Program nem stratégia, nem cselekvési terv, hanem keretprogram. A program a 14-35 éves korosztály problémáira próbál választ adni és megoldást nyújtani. Ez a korábbiakhoz képest az ifjúsági időszak tágabb értelmezését jelenti, hiszen a tanulási időszak kitolódása, az első diploma megszerzésének ideje, illetve a munkába állás egyre későbbre tolódik a fiatalok életében.

A korosztályt érintő problémák feldolgozása után négy beavatkozási területet rajzolódott ki: az Állampolgárság, az Otthon, a Karrier és a Szabadidő. A keretprogram az e területeket érintő problémák felismerését, leírását, a célok meghatározását, és a megoldási javaslatokat tartalmazza.    

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program egyik legfontosabb újítása, hogy a korábbiaktól eltérő értelmezési keretet ad a fiatalokat érintő ügyeknek. A kormány ugyanis nem egy különálló ágazatként vagy szakpolitikaként tekint az ifjúságpolitikára, hanem azt veszi alapul, hogy az élet minden területe érintheti a fiatalokat. A kormány, az állam feladata ezért, hogy a hátrányos helyzetűeknek támaszt, a bizonytalanoknak útbaigazítást, a céltudatos fiataloknak pedig további lehetőségeket nyújtson.

Az „Ifjúság karrier-életpálya” modellprogram életvezetési és pályaválasztási segítséget kíván nyújtani a fiataloknak három fő életszakaszban: 16 éves korban, az egyetem első éve után, illetve az egyetem utolsó éve előtt. Nemcsak az elhelyezkedésben nyújt majd segítséget, hanem az átképzéssel, továbbképzéssel és vállalkozással kapcsolatos tervekben is. Hiszen az új nemzedék jövőjét illetően kulcsfontosságú a tudatos karriertervezés. A karrieréletpálya-modell felállításának célja, hogy a tanulmányait folytató fiatal még a döntés előtt rendelkezzen a továbbtanulással és munkavállalással, vállalkozással, vagy akár pályaváltással kapcsolatos releváns információkkal.

A „Van kihez fordulnod” program célja egy olyan, internetes üzenetekre épülő mentálhigiénés hálózat létrehozása, amelyben a fiatalok bizalommal és anonim módon segítséget kérhetnek egy a környezetüket jól ismerő, szakképzett mentortól, az úgynevezett „Ebigétől”.  Ők  a feladatra kiképzett, anonim módon kommunikáló pedagógusok, akik a tanulók mentálhigiénés, életvezetési és pályaválasztási problémáinak megoldásához segítséget tudnak nyújtani. A programban önkéntesen dolgozó pedagógusok interneten keresztül segítik majd a hozzájuk forduló diákokat.

A tavaly június óta tartó előkészítő munka után most megkezdődhet a kormány által is elfogadott keretprogram megvalósítása. Ez nem igényel új intézményrendszert és új kormányzati forrásokat: a megvalósításhoz a már meglévő intézmények, valamint a programot támogató, és ahhoz csatlakozni kívánó ifjúsági szervezetek emberi erőforrását és infrastruktúráját kívánjuk felhasználni. A program pénzügyi kereteit európai uniós források biztosítják.

Még az idén elindul az „Ifjusag.hu – Egy sikeres nemzedékkért” információs portál, amely tematikusan összefogja majd az ifjúságot érintő témákat, információkat, híreket, valamint drogprevenciós, bűnmegelőzési, szabadidős programokat ajánl és karrier-tanácsadást biztosít.

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program elérhető a www.kormany.hu weboldalon.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük